Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jakuba Piwońskiego reprezentuje klientów w sprawach dotyczących wyłudzenia podatku VAT, w tym i fałszowaniu faktur VAT.

Z niniejszego artykułu dowiesz się na czym polega wyłudzenie podatku VAT, jaka kara grozi za wyłudzenie VAT, na jakich zasadach odbywają się najczęściej występujące przestępstwa oraz na czym polega obrona niesłusznie oskarżonego podatnika.

Oszustwa dotyczą każdego rodzaju podatku, ale to właśnie w przypadku podatku od towarów i usług, czyli VAT-u, skala wyłudzeń jest zdecydowanie największa. Nic dziwnego, że państwo podejmuje wszelkie kroki, aby ograniczyć skalę przestępstw. Z uwagi na szczególny charakter podatku VAT, jego przechodni charakter, który w cyklu kolejnych transakcji przechodzi z kontrahenta na kontrahenta, by ostatecznie obciążyć konsumenta nabywającego towar lub usługę, istnieje wiele możliwości, by w sposób świadomy lub nieświadomy nie odprowadzić naliczonego podatku VAT.

Na czym polega wyłudzenia podatku VAT

Przestępstwo wyłudzenia podatku VAT w dużym uproszczeniu polega na tym, że firma sprzedająca towar lub usługę dolicza do niej podatek VAT, a jeśli nabywcą jest inna firma, może ten podatek odliczyć. W ten sposób towar lub usługa może teoretycznie przejść przez niezliczoną liczbę firm, nierzadko zyskując na wartości, a przy każdej transakcji podatek VAT jest kolejno naliczany i odliczany. Problem pojawia się wtedy, gdy w wśród kontrahentów znajdzie się ktoś, kto wystawi fakturę z naliczonym VAT-em, ale należnego podatku nie odprowadzi. Gdy odbiorca tej faktury odliczy naliczony podatek VAT, dochodzi do – świadomego lub nie – uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. Zgodnie z informacjami na stronach Ministerstwa Finansów, wyłudzenie VAT to działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd.

Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. 

Ministerstwo Finansów


Najprostszym, najbardziej prymitywnym rodzajem oszustwa vatowskiego jest wystawienie faktury poświadczającej transakcję, która nie miała miejsca – wówczas przedsiębiorca księgując taką fakturę odlicza podatek VAT, który nigdy nie został zapłacony.

Jaka kara grozi za wyłudzenie VAT

Znowelizowany Kodeks karny za fałszowanie faktur przewiduje karę pozbawienia wolności nawet od 5 do 25 lat. Ta najostrzejsza sankcja karna dotyczy przypadków, w których wartość sfałszowanych faktur VAT przekracza 10 mln zł – Art. 277a. kk.

Art. 277a. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Najwyższy wymiar kary dotyczy, czyli kara 25 lat więzienia, dotyczy najbardziej skrajnych przypadków przestępstw związanych z wyłudzaniem VAT. Kara maleje wraz ze skalą Jej skala maleje wraz ze skalą czynu zabronionego o tym charakterze. W przypadku wyłudzeń VAT na podstawie faktur mniejszej wartości, a więc poniżej 10 mln. zł, przepisy ograniczają możliwość skazania do 5 lat pozbawienia wolności.

Karuzele podatkowe

Najbardziej zaawansowane wyłudzenia VAT mają charakter karuzel VAT, w których występują łącznie elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT bądź uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT. Może on być bardzo wysoki, zwłaszcza przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych oszustów, ponieważ do wyłudzenia używany jest towar, który kilka razy jest wywożony z Polski i ponownie do niej wraca (stąd mowa o karuzeli podatkowej, która się kręci, napędzając zysk oszustom).

ilustracja: Ministerstwo Finansów

Obrona adwokata w przypadku oskarżenia o wyłudzenie VAT

Nieświadomym elementem przestępczej układanki, mającej na celu finalne wyłudzenie podatku VAT, może być również uczciwy podatnik. W takim przypadku, pomoc doświadczonego adwokata, z całą pewnością wzmocni pozycję niesłusznie oskarżonego przedsiębiorcy w sporze z fiskusem i organami ścigania. Adwokat Michał Piwoński z miasta Łódź posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karno-skarbowego, w tym i oszustw podatkowych czy wyłudzenia podatku VAT. Jeśli dotknął Cię problem wyłudzenia podatku VAT, skontaktuj się jak naszybciej z naszą Kancelarią Adwokacką. Świadczymy usługi prawne na terenie całego kraju.

banderola sprawa karna skarbowa adwokat łódź