Adwokat Michał Piwoński

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Ukończyłem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym odbyłem aplikację adwokacką po patronatem mec. Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego. Studiowałem także międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz prawo brytyjskie w Centrum Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat 
Michał PIWOŃski

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Ukończyłem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, po czym odbyłem aplikację adwokacką po patronatem mec. Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego. Studiowałem także międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz prawo brytyjskie w Centrum Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałem pracując jako prawnik w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Zastępstwa Procesowego, gdzie reprezentowałem Ministra Skarbu Państwa w sporach sądowych z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi w sprawach między innymi:

  • odszkodowań z tytułu deliktów legislacyjnych,
  • o zapłatę,
  • związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
  • związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów prywatyzacyjnych.

Pracując w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. w charakterze prawnika wewnętrznego („in-house”) zajmowałem się między innymi obsługą prawną transakcji szeroko rozumianego rynku IT, w tym:

  • podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznych, faktury elektronicznej, systemu płatności bezgotówkowych, wdrażaniem systemów IT,
  • przetargów na produkty i usługi z zakresu IT dla administracji państwowej.

Współpracując z wieloma kancelariami w Warszawie:

pełniłem funkcję obrońcy w sprawach karnych,

  • pełnomocnika w sprawach cywilnych, takich jak odszkodowania, zadośćuczynienia czy wykonywanie umów,
  • pełnomocnika w sprawach rodzinnych, dotyczących rozwodów, alimentów, kontaktów z dzieckiem,
  • występowałem jako prawnik w sprawach administracyjnych.

W ramach swej praktyki prawniczej obsługiwałem spółki prawa handlowego poprzez opracowywanie projektów umów spółek, regulaminów, uchwał oraz innych aktów wewnętrznych.