Jeśli podjąłeś tę trudną decyzję o rozwodzie, w Kancelarii Adwokackiej adw. Michała Jakuba Piwońskiego znajdziesz niezbędną, profesjonalną pomoc prawną. Zadbamy o Twój interes oraz w sposób możliwie najmniej bolesny poprowadzimy proces rozwodowy.

Jak zaplanować rozwód

Niemal nikt rozwodu nie planuje, dlatego niezależnie od tego jakie są jego przyczyny, jest wielkim zaskoczeniem i osobistą porażką. Adwokat doświadczony w sprawach rozwodowych zapewni kompleksową pomoc na wszystkich etapach procesu. Wybór właściwego adwokata jest niezwykle istotny, szczególnie przy skomplikowanych sprawach rozwodowych.

Adwokat w sprawie rozwodowej zapewnia kompleksową pomoc, często wykraczającą poza standardowe wsparcie prawne – pomaga ułożyć relacje pomiędzy ludźmi przepełnionych żalem, a często i wrogością.

Wynika to z faktu, że adwokat ten będzie musiał w trakcie całego postępowania zapewnić kompleksową pomoc, która często będzie wychodziła poza standardowo rozumiane wsparcie prawne. Żadna szkoła prawa nie nauczy prawnika odpowiedniego podejścia do klienta i biegłości w analizie sytuacji rozwodzącego się małżeństwa, dlatego niezwykle istotne jest tutaj doświadczenie i stały kontakt z tego typu sprawami.

Rozwodzisz się i szukasz pomocy prawnej?

Wielokrotnie prowadziliśmy procesy rozwodowe, w których pojawiały się: przemoc w rodzinie, wymuszanie „niebieskiej karty”, porwanie rodzicielskie. Nagminne jest ukrywania majątku i celowe ograniczanie kontaktów z dziećmi. To są wszystko trudne, bolesne sprawy. Zaskakujące bywają dla samych zainteresowanych, ale my spotkaliśmy się nimi niejednokrotnie i naprawdę ciężko nas czymkolwiek zaskoczyć. Nasze doświadczenie procesowe, a także zwykłe życiowe doświadczenie, pomagają nam poprowadzić proces zgodnie z oczekiwaniami klienta i osiągnąć korzystny dla niego wynik.

Trudno nas czymś zaskoczyć

Wielokrotnie prowadziliśmy procesy rozwodowe, w których pojawiały się: przemoc w rodzinie, wymuszanie „niebieskiej karty”, porwanie rodzicielskie. Nagminne jest ukrywania majątku i celowe ograniczanie kontaktów z dziećmi. To są wszystko trudne, bolesne sprawy. Zaskakujące bywają dla samych zainteresowanych, ale my spotkaliśmy się niemi niejednokrotnie i naprawdę ciężko nas czymkolwiek zaskoczyć. Nasze doświadczenie procesowe, a także zwykłe życiowe doświadczenie, pomagają nam poprowadzić proces zgodnie z oczekiwaniami klienta i osiągnąć korzystny dla niego wynik.

Pozew o rozwód

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew.

Pozew powinien zawierać następujące dane:

  • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu,
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka.

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:

  • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
  • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie.

Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego.

Pozew o rozwód – wzór

Zdecydowanie odradzamy samodzielne prowadzenie swojej sprawy rozwodowej, nawet jeśli małżonkowie są co do tego zgodnie. Często dopiero po jakimś czasie pojawiają się rozbieżne oczekiwania, a z nimi i konflikty. Jeśli jednak na takie rozwiązanie się zdecydujesz, tutaj znajdziesz wzór pozwu rozwodowego: tekst do pobrania.

Ile kosztuje rozwód

Rozpoczynając sprawę rozwodową trzeba się liczyć ze sporymi kosztami. Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Opłatę tę wnieść należy do właściwego sądu. Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł – w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie.

Jeżeli stronę w postępowaniu o rozwód ma reprezentować adwokat należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta. Wynagrodzenie adwokata jest ustalane z każdym klientem indywidualnie.

Należy też pamiętać o możliwości złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części – należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w procesie. Osoby w trudnym położeniu majątkowym mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W zależności od przebiegu sprawy należy się liczyć również z tym, że strony mogą ponosić koszty związane z przeprowadzaniem poszczególnych dowodów (np. opinii biegłych).

Zasadą postępowania cywilnego jest, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania.

W przypadku, gdy sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, strona przegrywająca zostanie obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia.

Jeżeli wyrok rozwodowy obejmuje także orzeczenie o eksmisji albo o podziale majątku, sąd nakaże uiszczenie opłaty w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Jeżeli doszło do rozwodu bez orzekania o winie, połowa z opłaty stałej od pozwu (300 zł) zostanie powodowi zwrócona przez sąd, zaś druga strona będzie musiała zwrócić powodowi 150 zł.

Pozostałe koszty procesu będą podzielone po połowie, a koszty pełnomocników każda ze stron poniesie we własnym zakresie.

Adwokat Rozwód Łódź