Adwokat Michał Jakub Piwoński zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie spraw związanych z prawami konsumentów.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na pomoc prawną w zakresie ochrony praw konsumentów, Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jakuba Piwońskiego reprezentuje klientów w następujących:

  • przygotowywaniem wzorców umów i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,
  • sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących praw konsumenckich,
  • prowadzeniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, w tym sporów sądowych i reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • doradztwem w zakresie zawieraniem umów z konsumentami, a w szczególności umów zawieranych na odległość,
  • doradztwem w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy zawieraniem umów z konsumentami,
  • doradztwem w zakresie postępowań reklamacyjnych w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową,
  • analizą działalności pod kątem stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd,
  • audytami prawnymi działalności reklamowej.