Kancelaria Adwokacka adw. Michała Jakuba Piwońskiego reprezentuje klientów w sprawach obejmujących prawo karne skarbowe.

Zajmujemy się między innymi sprawami dotyczącymi:

  • oszustw podatkowych,
  • wyłudzeń VAT,
  • o nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
  • braku zgłoszenia do rejestru podmiotów pośredniczących (akcyza),
  • wyłudzenia zwrotu podatku dochodowego,
  • naruszenia przepisów o dotacjach i subwencjach,
  • paserstwa akcyzowego i celnego.

W oparciu o przepisy Ustawy Kodeks karny skarbowy, odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (Art. 1. § 1.). Ponieważ przepisy kodeksu karnego skarbowego mają na celu przede wszystkim ochronę interesów fiskalnych państwa, jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie są traktowane czyny o znikomej szkodliwości (Art. 1. §2.).

Jakie czyny podlegają prawu karnemu skarbowemu

W świetle prawa można wyróżnić dwa rodzaje czynów: przestępstwo i wykroczenie skarbowe. Za przestępstwo skarbowe uważany jest czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności bądź kary pozbawienia wolności. Pod pojęciem wykroczenia skarbowego rozumie się czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, określonej kwotowo, o ile kwota uszczuplonej bądź narażonej na takie uszczuplenie należności publicznoprawnej czy wartość przedmiotu czynu jest większa niż pięciokrotna wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Prawnik podejmujący się obrony w sprawie karnej skarbowej dokonuje wstępnej kwalifikacji czynu i w zależności od niej podejmuje niezbędne działania procesowe.

banderola sprawa karna skarbowa adwokat łódź