polski
english
„Prawo niech zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość” J. Tuwim
 
a)pracując jako prawnik w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Zastępstwa Procesowego gdzie reprezentowałem Ministra Skarbu Państwa w sporach sądowych z osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi w sprawach m. in. odszkodowań z tytułu deliktów legislacyjnych, o zapłatę, związanych z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umów prywatyzacyjnych; 
© KANCELARIA ADWOKACKA Michał Jakub Piwoński


O Kancelarii
Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej jak i w formie spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów biorących udział w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym (stowarzyszenia, fundacje itp.). Każdy klient jest ważny, a indywidualne podejście gwarantuje optymalne rozpoznanie zaistniałego problemu, umożliwiając znalezienie najlepszego rozwiązania. Kancelaria pozostaje do dyspozycji klientów świadcząc pomoc prawną nie tylko w siedzibie kancelarii, ale także, w razie potrzeby, bezpośrednio u klienta.

Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.